O psychoterapii

O psychoterapii:

Proces psychoterapii rozumiem jako spotkanie z drugim człowiekiem, towarzyszenie mu w odkrywaniu ważnych zdarzeń życiowych, które utrudniają i przeszkadzają w osiągnięciu celów życiowych. Dzięki psychoterapii przykre objawy maja szansę ustąpić co otwiera nowe możliwości oraz spojrzenie na siebie samego i swoje życie z innej perspektywy.

Psychoterapia jest doświadczeniem emocjonalnym, nie tylko intelektualną dyskusją dwóch osób, ale silnym przeżycie i właśnie dzięki temu jest możliwa zmiana.

Ważnym czynnikiem działającym w procesie psychoterapii, to autentyczna dająca wsparcie relacja terapeutyczna, dająca możliwość doświadczenia ulgi, nadziei, odreagowania oraz uzyskania wglądu we własne schematy myślenia, działania, przeżywania uczuć.


Z psychoterapii oraz konsultacji możesz skorzystać gdy:

  • przeżywasz życiowy kryzys,
  • doświadczasz brak zadowolenia z dotychczasowych relacji, osiągnięć, potrzebujesz zmiany,
  • kiedy zauważasz u siebie obniżony nastrój, trudności w przeżywaniu przyjemności, obojętność, brak energii,
  • cierpisz z powodu objawów nerwicowych, odczuwasz lęk, niepokój, natrętne myśli, zaburzenia snu,
  • doświadczasz poczucia straty, żałoby,
  • doświadczasz trudności w relacjach z bliskimi lub masz trudności w nawiązaniu bliskich relacji,
  • doświadczasz trudności wychowawczych, oraz problemów w relacji małżeńskiej,
  • zauważasz u siebie kryzys zawodowy, objawy wypalenia zawodowego,
  • trudności w radzeniu sobie ze stresem,
  • kiedy zmagasz się z problem uzależnienia, swoim lub bliskiej Ci osoby.