Gabinet psychoterapii

Nazywam się Marzena Nowak – Kita. Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby szukające profesjonalnej pomocy i wsparcia w rozwiązaniu swoich życiowych problemów.

Po drugiej stronie chmur zawsze jest czyste niebo”

Eric-Emmanuel Schmitt

Psychoterapeuta PTP z ukończonym całościowym 4 – letnim szkoleniem w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach,

Certyfikat ukończenia pełnego szkolenia I i II EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) Europe,

Asystent psychodramy w Psychodrama Association for Europe – pierwszy stopień szkolenia w psychodramie wg J.L. Moreno,

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, szkolenia ukończone w ramach Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii,

Absolwentka podyplomowych studiów z Psychokorekcji Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży,

Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

Absolwentka studiów pedagogicznych.


W swojej pracy bazuję głównie na podejściu psychodynamicznym, korzystam również z psychoterapii systemowej, poznawczo – behawioralnej. Pracuję również z elementami psychodramy i monodramy.


Doświadczenie zawodowe zdobyłam poprzez kilkunastoletnią praktykę zawodową prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową w Placówce Opieki Medycznej, współpracując z wieloma instytucjami takimi jak MOPS, Sąd, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Współtworzyłam i realizowałam liczne programy profilaktyczne w szkołach dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Przez kilka lat pełniłam funkcje wykładowcy na kursach i szkoleniach z zakresu psychoterapii uzależnień.

Nieustannie podwyższam swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach, warsztatach i kursach, gdyż zawód psychoterapeuty wymaga szerokiej wiedzy oraz stałego poszerzania własnej samoświadomości i umiejętności monitorowania procesów zachodzących w relacji terapeutycznej.

W swojej pracy kieruję się zapisami zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychoterapeutów a także poddaję ją regularnej superwizji.